Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hình mới

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 8/4/2020 - Số lượt đọc: 1125

Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hình mới


Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

 

0964354466 chothuemayphoto Facebook: NhatnamphotocopyZalo: 0964354466