Dùng bản photocopy màu để chứng thực được không?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 6/1/2022 - Số lượt đọc: 6057

Hiện nay, trên địa bàn huyện Cư Jút xuất hiện nhiều bản photocopy màu trông rất giống với bản chính, nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể phân biệt đâu là bản chính đâu là bản photocopy. Vì vậy, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã rất lúng túng khi người dân yêu cầu chứng thực bản sao này (Theo người dân thì họ photocopy ở dịch vụ photocopy trên địa bàn).

Xung quanh việc chứng thực bản photo copy màu

Bởi, có ý kiến cho rằng, theo quy định khoản 2 và khoản 3 mục II Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 9/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm thì Cơ quan, tổ chức có pháp nhân đầy đủ cần sử dụng máy photocopy màu để phục vụ cho công việc nội bộ của mình thì được xem xét cho phép nhập khẩu. Đơn vị sử dụng máy photocopy màu phải ban hành quy chế quản lý và sử dụng máy gửi kèm hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu. Cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu phải đăng ký máy photocopy màu với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. Mẫu đăng ký sử dụng máy photocopy màu được đính kèm theo Thông tư này.  Nội dung của Mẫu đăng ký sử dụng máy photocopy màu quy định: Chỉ được sử dụng trong phạm vi công việc nội bộ của cơ quan. Không được dùng vào mục đích kinh doanh dịch vụ ngoài thị trường. Như vậy, người dân sử dụng bản photocopy màu là không hợp pháp. Do đó, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch có quyền từ chối chứng thức các bản sao này.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch từ chối chứng thực là sai, vì bản photocopy này không thuộc các trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính. Cụ thể theo quy định tại Điều 16 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chức thực chữ ký quy định: “Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây: 

1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo; 

2. Bản chính đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư­ hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung; 

3. Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật; 

4. Đơn, th­ư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

5. Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.

Sử dụng dịch vụ thuê máy photocopy màu để in phong bì hoàn toàn hợp pháp

Theo tôi, việc cán bộ Tư pháp – Hộ tịch từ chối chứng thực bản photocopy màu là có cơ sở. Như phân tích ở trên thì việc sử dụng dịch vụ photocopy màu là trái pháp luật. Vì theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông thì máy photocopy màu không được dùng vào mục đích kinh doanh dịch vụ ngoài thị trường. Và theo khoản 2 Điều 6 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực quy định Nguyên tắc thực hiện công chứng, chứng thực, đó là: Khi thực hiện công chứng, chứng thực, người thực hiện công chứng, chứng thực phải khách quan, trung thực và phải chịu trách nhiệm về việc công chứng, chứng thực của mình; trong trường hợp biết hoặc phải biết việc công chứng, chứng thực hoặc nội dung công chứng, chứng thực là trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì không được thực hiện công chứng, chứng thực.

Từ sự việc trên, đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể cho cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã thực hiện việc chứng thực theo đúng quy định của pháp luật, tránh trường hợp vô tình chứng thực cho trường hợp trái pháp luật nêu trên. Đồng thời, đề nghị cơ quan có liên quan đến hoạt động quản lý thiết bị ngành in (cụ thể là máy photocopy màu) tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động sử dụng máy photocopy màu trái pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng dịch vụ photocopy màu để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an ninh ở địa phương.

                                                                                                                                                                              Dương Tín Hoà

                                                                               STP Đắk Nông

0964354466 chothuemayphoto Facebook: NhatnamphotocopyZalo: 0964354466